Logo Michalski Motors

Jesteśmy otwarci : Poniedziałek - Piątek 08:00 - 17:00, Sobota 08-13

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ
Cofnij
START SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ

uniqa-ubezpieczenia-szkoda-komunikacyjna-794-750

Co należy zrobić aby zgłosić szkodę:

W większości przypadków wystarczy zgłosić się do nas osobiście lub zadzwonić do naszego serwisu  tel. + 48 504 993 241
Po zapoznaniu się z okolicznościami szkody oraz zakresem uszkodzeń nasi Doradcy zaproponują najefektywniejszą „ścieżkę” likwidacyjną, która pozwoli na zminimalizowanie czasu naprawy oraz wyeliminuje większość nielubianych formalności i trudności w komunikacji z Ubezpieczycielem.

Do zgłoszenia szkody bezpośrednio u doradcy w naszym zakładzie, potrzebne są następujące informacje:

 • numer polisy, z której zgłaszana będzie szkoda (AC własne lub OC sprawcy szkody),
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • prawo jazdy kierującego w trakcie powstania szkody,
 • dowód osobisty zgłaszającego szkodę,
 • informacja o dokładnym miejscu zdarzenia, data i godzina powstania szkody,
  w przypadku zgłaszania szkody z OC sprawcy – dane zawarte w oświadczeniu sprawcy lub notatce policyjnej (nazwisko i imię sprawcy, samochód, nr. rej. itd.).
  Jeśli szkoda likwidowana jest z polisy Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym nasz zakład ma podpisaną umowę, oględziny dokonywane są w momencie zgłoszenia szkody. W pozostałych przypadkach, do oględzin zostaje wydelegowany rzeczoznawca. 


O czym należy pamiętać w przypadku kolizji lub wypadku:

jeśli jesteś poszkodowanym wezwij Policję na miejsce zdarzenia
niezwłocznie usuń z drogi swój samochód aby nie blokować przejazdu
wykorzystaj aparat fotograficzny w telefonie komórkowym lub (jeśli posiadasz) rejestrator jazdy w celu udokumentowania uszkodzeń pojazdów oraz archiwizowania dokumentacji
(prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz polisa OC sprawcy)
jeśli na miejsce zdarzenia nie będzie wzywana Policja, to nie zapomnij o spisaniu notatki, w której znajdzie się rzeczowy opis okoliczności zdarzenia (poparty szkicem sytuacyjnym) wraz z jednoznacznym wskazaniem sprawcy i jego podpisem
na notatce należy zapisać dokładne dane właściciela pojazdu sprawcy, dane kierującego oraz numer polisy OC i nazwę Towarzystwa Ubezpieczeniowego
w wątpliwych sytuacjach oraz przy podejrzeniu że sprawca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zawsze wezwij policję oraz zapisz dane ewentualnych świadków zdarzenia.


Poniżej znajduje się lista najważniejszych dokumentów. Przypominamy, że na wszystkich formularzach wymagany jest odręczny podpis


W przypadku zdarzenia klasyfikowanego jako wypadek istnieje natomiast konieczność wezwania policji i pogotowia.

Wezwanie karetki powinno zawierać informacje o:

 • rodzaju zdarzenia;
 • miejscu;
 • liczbie poszkodowanych i ich stanie;
 • udzielonej pomocy.
 • Po zgłoszeniu okoliczności wypadku powinno się podać również swoje imię, nazwisko i numer telefonu.

Przed przyjazdem pogotowia należy udzielić pomocy poszkodowanym, zaczynając od najciężej rannych. Jedyny czynnik, który zwalnia z tego nakazu, to zagrożenie zdrowia lub życia ratującego. W każdej innej sytuacji udzielenie pomocy jest obowiązkiem – za jego niewypełnienie grożą sankcje prawne.  Oświadczenie po wypadku sporządza policja.


Poinformowanie ubezpieczyciela
Odszkodowanie jest wypłacane z polisy odpowiedzialnego za spowodowanie kolizji lub wypadku, dlatego najszybciej, jak to możliwe, należy zawiadomić ubezpieczyciela sprawcy. W tym celu z reguły wystarczy telefon na infolinię firmy. Na miejscu zdarzenia w krótkim czasie pojawia się rzeczoznawca, który ocenia rozmiar szkód i wycenia ich naprawę.

Jeśli sprawca zbiegł z miejsca wypadku (lub jeśli ma nieważne OC) odszkodowanie zostaje wypłacone z Funduszu Gwarancyjnego. W takiej sytuacji również należy wezwać policję, a ta przygotuje odpowiedni dokument dla towarzystwa ubezpieczeniowego i przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.