Logo Michalski Motors

Jesteśmy otwarci : Poniedziałek - Piątek 08:00 - 17:00, Sobota 08-13

Polityka prywatności
Polityka prywatności
Cofnij
START Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i zapewniamy stosowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy podczas i w związku z wykonywaniem naszej działalności.

Deklarujemy, iż przykładamy szczególną wagę i troskę o ochronę prywatności zebranych informacji na temat osób, z którymi mamy do czynienia, w szczególności informacji, które identyfikują osobę ("dane osobowe").

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Autopol Michalski Motors Spółka Jawna z siedzibą w Płońsku, ul. Mazowiecka 6A, e-mail: rodo@michalskimotors.pl

Jak zbieramy Twoje dane osobowe?

Zbieramy dane osobowe przy wykorzystaniu różnych form komunikacji, w zależności od sytuacji i potrzeb. Może to mieć miejsce w szczególności podczas:

- kontaktu mailowego lub telefonicznego lub przy wykorzystaniu przez Ciebie formularza na naszej stronie internetowej,

- rozpatrywania przez nas Twojej indywidualnej sprawy, na przykład na skutek złożonego przez Ciebie wniosku, zapytania, reklamacji, skargi, które mogą przykładowo dotyczyć zrealizowanej usługi, zakupu,

- prowadzonej z Tobą korespondencji na przykład w celu rozpatrzenia Twojego zapytania, wniosku, reklamacji, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania i prośby,

- przeglądania przez Ciebie naszej strony internetowej,

- korzystania przez Ciebie ze świadczonych przez nas usług, nawiązania z nami stosunku handlowego,

- szukania zatrudnienia u nas.

Dane osobowe, które pozwolą nam zidentyfikować wskazaną osobę lub skontaktować się z nią, są gromadzone gdy zostaną przekazane dobrowolnie, jak również wtedy gdy wymóg podania danych jest obowiązkiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Na przykład, możemy zbierać takie informacje, aby świadczyć na Twoją rzecz usługi lub odpowiedzieć na zadane pytania, wnioski. Jeśli dane osobowe nie zostaną przez Ciebie podane, zwykle nie będziemy w stanie świadczyć żądanej usługi, przedstawić oferty na nowe produkty i rabaty ani nawiązywać relacji handlowych i biznesowych.

Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej:

Zbieramy również dane za pośrednictwem naszej strony internetowej. Za pośrednictwem strony internetowej możemy gromadzić dane osobowe, gdy złożysz zapytanie przy użyciu umieszczonego na naszej stronie internetowej formularza kontaktowego lub o umieszczenie Twoich danych na naszej liście mailingowej.

Nasza strona internetowa może zbierać ogólne informacje, w tym adres protokołu

internetowego i typ przeglądarki urządzenia używanego do uzyskania dostępu. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika. Możemy używać również plików "cookies" (małe pliki używane do zarządzania sesjami przeglądania Internetu), które mogą nam pokazać, czy Twoje urządzenie internetowe odwiedziło wcześniej naszą witrynę. Wiele przeglądarek internetowych pozwala kontrolować sposób korzystania z plików „cookies”. Jeśli pliki „cookies” są wyłączone, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Inne sposoby zbierania danych osobowych

Jeśli wchodzisz z nami w interakcję za pośrednictwem któregoś z naszych kanałów społecznościowych, możemy zbierać szczegóły tej interakcji oraz konto mediów społecznościowych lub nazwę użytkownika, która jest używana.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, dla których zostały nam one przekazane i w celach bezpośrednio związanych z naszą działalnością.

Główne cele w których możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe to:

• realizacji umowy, należytego świadczenia usług i dokonania rozliczeń,

• w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez nas działalnością,

• rozpatrywania i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, skarg, zapytań, wniosków.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe, w powyższych celach, mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1:

• lit. a) tj. Twojej zgody, lub

• lit. b) tj. umowy, którą z nami zawarłeś/aś, lub

• lit. f) tj. naszym prawnie uzasadnionym interesie, który może polegać na przykład na należytym rozpatrzeniu złożonej przez Ciebie reklamacji, albo 9 ust. 2 lit. a) (tj. Twojej zgody) (RODO).

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowych?

Twoje dane możemy przekazać wyłącznie trzem grupom podmiotów:

• osobom upoważnionym przez nas – naszym współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

• podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, na przykład naszym kontrahentom, podwykonawcom, którym będziemy musieli przekazać Twoje dane aby należycie rozpatrzyć Twoją skargę lub reklamację lub wykonać umowę,

• podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania.

Czy przesyłamy Twoje dane osobowe poza Europę?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do innych krajów, z wyłączeniem krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), które mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych, jak prawa obowiązujące w Polsce.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Maksymalny okres przechowywania może różnić się w zależności od rodzaju danych i celów przetwarzania.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo żądania dostępu do danych oraz żądania sprostowania, uzupełnienia niedokładnych informacji, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie Twojej zgody przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Szczegółowe informacje o przysługujących Ci uprawnianiach znajdziesz w dokumencie „Prawa osób, których dane dotyczą”.

Czy masz obowiązek podania danych osobowych?

W większości przypadków nie jesteś zobowiązany do dostarczania nam danych osobowych o Tobie. Niepodanie przez Ciebie danych może spowodować, że nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą umowy.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkową bądź zamierzoną utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.